Udostępnianie zbiorów

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia oferuje czytelnikom literaturę piękną, literaturę popularnonaukową i fachową oraz podręczniki szkolne i akademickie.
Dla zapewnienia jak najbardziej komfortowego sposobu korzystania ze zbiorów wprowadzono system wolnego dostępu do księgozbioru.
Prawo do korzystania ze zbiorów mają wszyscy mieszkańcy powiatu lubaczowskiego.
Zapisy dokonywane są na podstawie legitymacji uczniowskiej lub dowodu osobistego, po wypełnieniu deklaracji odpowiedzialności za zbiory.
Ilość wypożyczonych dzieł i terminy zwrotu są jednolite dla wszystkich:

  • do 5 książek na 1 miesiąc.

W uzasadnionych przypadkach okres wypożyczenia może być przedłużony.
Za zagubienie książki lub nieterminowy zwrot przewidziane są opłaty.

Czytelnicy mają możliwość zamówienia książek osobiście, telefonicznie bądź przez internet. O dostępności zamówionych egzemplarzy informujemy wiadomością mailową. Termin odebrania rezerwacji: 14 dni.

Wypożyczanie zbiorów specjalnych

Biblioteka udostępnia czytelnikom do wypożyczenia na zewnątrz również specjalne typy zbiorów:
audiobooki (420 tytułów z zakresu literatury pięknej i literatury faktu w formacie MP3, DAISY, Ogg Vorbis)
filmy (1000 filmów fabularnych i dokumentalnych na DVD, także sztuki teatralne)
czasopisma (bieżące numery gazet i czasopism udostępniane są na miejscu w czytelni, istnieje też  możliwość wypożyczenia na zewnątrz)
Ilość wypożyczonych publikacji bez względu na kategorię zbiorów specjalnych i terminy zwrotu są jednolite dla wszystkich:

  • do 5 tytułów na 1 miesiąc.

W uzasadnionych przypadkach okres wypożyczenia może być przedłużony.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Świadczy usługi dla wszystkich mieszkańców powiatu lubaczowskiego sprowadzając książki i artykuły z czasopism niedostępnych w sieci bibliotecznej powiatu i innych bibliotekach naszego miasta.
Koszty sprowadzanych dokumentów pokrywa zamawiający.
Zamówienie należy składać osobiście w wypożyczalni. Jednorazowo można zamówić 5 vol. książek lub kserokopii 5 artykułów z czasopism.
Ze sprowadzonych materiałów bibliotecznych można korzystać wyłącznie na miejscu, w czytelni.

Czytelnia multimedialna

Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby posiadające ważny dokument tożsamości i respektujące obowiązujący regulamin biblioteczny.
Ponieważ czytelnia z założenia jest czytelnią multimedialną przede wszystkim istnieje możliwość skorzystania z 16 stanowisk komputerowych z szybkim dostępem do Internetu (DSL) i internetowych baz danych.
Użytkownicy mogą też na miejscu korzystać z księgozbioru podręcznego (wydawnictwa informacyjne, encyklopedie, słowniki, poradniki, literatura popularnonaukowa, czasopisma, zbiory specjalne).
W czytelni funkcjonuje system wolnego dostępu do zbiorów podręcznych i specjalnych.
Ponadto czytelnia wyposażona jest w sprzęt multimedialny: projektor, telewizor, odtwarzacz DVD i może służyć jako sala szkoleniowa, konferencyjna.